Uitrol & Migratie

 

Vrijwel elke onderneming besluit te zijner tijd om de hard- en software van haar werkplekken te upgraden of standaardiseren. Veel bedrijven overwegen momenteel bijvoorbeeld om alle werkplekken te voorzien van Microsoft Windows 7 of 8. Vaak vervangt men bij dergelijke projecten meteen de oude apparatuur door nieuwere modellen. Uitrol & migratie projecten kennen verschillende stappen, zoals het inkopen van nieuwe hardware, het maken en testen van het te gebruiken image en de fysieke uitrol.

 

ICT Assist is gespecialiseerd in de fysieke uitrol. Het inkopen van hardware en maken van images laten wij graag over aan andere specialisten. Bij uitrolprojecten werkt ICT Assist dan ook altijd samen met andere partijen. De IT aanbieder neemt meestal de algehele verantwoordelijkheid op zich en ICT Assist de deelverantwoordelijkheid voor de fysieke uirol.


 De uitrol kan op diverse manieren plaatsvinden, te weten:

  • Migreren bij de eindgebruiker op locatie om downtime te minimaliseren;
  • Migreren in een centraal magazijn om kosten te drukken;
  • Gelijke behandeling voor alle gebruikers uit beleidsoogpunt;
  • Het instellen van een "knuffelgroepā€¯ vanwege functiebelang;
  • Keuze om wel of geen back ups te maken van locale bestanden;
  • Etc.

 

ICT Assist b.v. - Roedensestraat 3, 6631 BE Horssen, Telefoon 0487 519521