Kennisgebieden

 

 De werkwijze bij projecten die ICT Assist uitvoert, omvat een aantal standaard stappen, namelijk:

 

 

Stap 1: Inventarisatie

Allereerst wordt samen met de opdrachtgever bekeken wat de wensen zijn.

 

 

Stap 2: Voorstel

De wensen van de opdrachtgever worden door ICT Assist uitgewerkt tot een voorstel waarin beschreven staat:

  • Hoe ICT Assist de dienstverlening wil gaan oppakken;
  • Wat de noodzakelijke input en de te realiseren output zal zijn;
  • Het volledige kostenplaatje;

 

Stap 3: Plan van aanpak

Het voorstel wordt gepresenteerd, waarop de opdrachtgever aanvullingen of

wijzigingen kan aanbrengen Uiteindelijk leidt dit tot een definitief plan van

aanpak.

 

 

Stap 4: Opzetten projectteam en uitvoering

Zoals in het definitieve plan van aanpak beschreven staat, worden mensen,

systemen, opleidingen etc. ingezet.

 

 

Stap 5: Bijsturing

Zodra het project van start gaat vindt constante bijsturing plaats. Zowel binnen

ICT Assist, als in regelmatig overleg met de opdrachtgever.

 

 

Stap 6: Afronding

De afronding bestaat uit:

  • Een rapportage;
  • Een evaluatiegesprek;
  • Facturatie van het overeengekomen bedrag;

 

ICT Assist b.v. - Roedensestraat 3, 6631 BE Horssen, Telefoon 0487 519521