Werving & Selectie

 

ICT Assist is in staat een goede match te maken tussen de openstaande vacature bij haar opdrachtgever en de juiste kandidaat.


In een zorgvuldig intakegesprek worden de zoekopdracht, het bijbehorend functieprofiel en overige eisen cq wensen van de opdrachtgever besproken, evenals het wervingsfee. Daarna neemt ICT Assist de grootste zorg van het werving & selectie proces uit handen.


Deze activiteit wordt uitgevoerd op "no-cure, no-pay”-basis. Bij indiensttreding wordt 50% van het overeengekomen wervingsfee in rekening gebracht. Indien de arbeidsovereenkomst na
het verstrijken van de wettelijke proeftijd wordt voortgezet, wordt de resterende 50% in rekening gebracht.


Bij elke werving & selectie-opdracht maakt ICT Assist gebruik van haar uitgebreide netwerk van gekwalificeerde technische en niet-technische kandidaten. Bovendien werken wij met zeer professionele en moderne selectiemethoden.


Indien een opdrachtgever de behoefte heeft om een ruimere proefperiode aan te gaan, alvorens een kandidaat zelf in dienst te nemen, dan biedt ICT Assist die mogelijkheid via een zgn. detavast constructie. De kandidaat wordt in dat geval eerst 6 maanden gedetacheerd, waarna deze, indien gewenst, kostenloos in dienst kan worden genomen door de opdrachtgever.

ICT Assist b.v. - Roedensestraat 3, 6631 BE Horssen, Telefoon 0487 519521